Default header background
Vind je antwoorden

Frequently Asked Questions

In de Frequently Asked Questions geven we antwoord op vragen over het vakgebied en opleiding. Zit je vraag er niet bij? Stuur ons een berichtje op promotiefg@ggdghor.nl

 

Over het vak

Werk je als forensisch arts ook samen met anderen?

Als forensisch arts werk je op het snijvlak van geneeskunde en strafrecht. Je werkt samen met collega’s bij de GGD en professionals van onder andere politie, forensische opsporing, recherche, Veilig thuis, justitie en medisch experts. Jij zorgt voor een objectieve medische blik.

Is er een beroepsvereniging van forensisch artsen?

Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor forensisch artsen. De vereniging werd in 1980 opgericht en telt ruim 200 leden. Naast forensisch artsen, kunnen ook andere professionals op forensisch medisch gebied lid worden van de vereniging, zoals forensisch verpleegkundigen of forensisch rechercheurs.

Zijn forensisch artsen met name mannen?

Hoewel er geen exacte gegevens zijn over de geslachtsverdeling in dit vakgebied, is het niet correct om te stellen dat forensisch artsen met name mannen zijn.

In de afgelopen jaren is er een toename geweest van het aantal vrouwen dat deelneemt aan medische beroepen, waaronder forensische geneeskunde. Vrouwen zijn tegenwoordig goed vertegenwoordigd in dit vakgebied en hebben succesvolle carrières als forensisch arts. Het vak vereist vaardigheden op het gebied van geneeskunde, forensisch onderzoek en het werken met rechtshandhaving, en zowel mannen als vrouwen kunnen deze vaardigheden ontwikkelen en uitvoeren.

Kortom, forensisch artsen kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, en er is een groeiende diversiteit in dit vakgebied.

Wat doet een forensisch verpleegkundige?

Als forensisch verpleegkundige sta je het slachtoffer bij gedurende hun bezoek aan een arts. Je bent verantwoordelijk voor de medische zaken rondom het slachtoffer. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties die nodig zijn na een verkrachting of welke SOA- of bloedtesten er gedaan moeten worden. Ook wordt er op indicatie forensisch-medisch onderzoek gedaan in samenwerking met de forensisch arts en forensische opsporing.

Lees ook de blog Een andere kant van de samenleving

Lees de blog

 

Waar kan je werken als forensisch arts?

Als forensisch arts kun je in dienst bij een van de GGD’en in het land. In Rotterdam wordt de forensische dienstverlening  door FARR gedaan. Sommigen forensisch artsen die meer gespecialiseerd zijn, werken bij het NFI of het LOEFF.

Met welke patiënten doelgroepen krijg je als forensisch arts te maken?

Als forensisch arts krijg je te maken met de medische zorg voor arrestanten. Maar ook met slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Daarnaast zie je als schouwarts overleden mensen.

Over het opleidingstraject

Hoe ziet de aanmelding voor de opleiding eruit?

De opleiding heeft één startmoment in het jaar, dat is in maart. Ervoor, van 1 augustus tot 7 september, kun je solliciteren voor een opleidingsplaats. Zie ook de tijdlijn van het aanmeldingsproces.

Ga naar de tijdlijn voor aanmelding

Hoe wordt de opleiding gefinancierd?

Er zijn dit jaar 25 opleidingsplaatsen gefinancierd door de ministeries van JenV, VWS en BZK. Indien je wordt aangenomen en toegelaten tot de opleiding kom je voor de duur van de opleiding in dienst van de SBOH. Zie op de site van de SBOH de voorwaarden die gelden voor AIOS.

Wie verzorgt de opleiding forensische geneeskunde?

De opleiding forensische geneeskunde is een duale, driejarige profielopleiding die (basis)artsen opleidt tot forensisch arts. Je krijgt een praktijkopleiding bij een GGD of FARR, ondersteund door theoretisch onderwijs dat je volgt bij de NSPOH (Netherlands School op Public and Occupational Health).

Hoe ziet de opleiding forensisch arts eruit?

De opleiding forensische geneeskunde is een duale, driejarige profielopleiding die (basis)artsen opleidt tot forensisch arts. Je krijgt een praktijkopleiding bij een GGD of FARR, ondersteund door theoretisch onderwijs dat je volgt bij de NSPOH (Netherlands School op Public and Occupational Health). Je opleiding bestaat uit drie delen praktijkopleiding en vijf verschillende stages. Tijdens de praktijkopleiding leer je ondermeer over lijkschouw, arrestantenzorg, forensische medische expertise, minderjarigen, wetenschap en onderzoek, het juridisch kader en professionele ontwikkeling.

Ik ben al specialist, kan ik dan ook de opleiding volgen?

Ook als je al specialist bent, kan je de opleiding forensische geneeskunde volgen. Waarschijnlijk heb je veel relevante ervaring die van pas komt tijdens je opeliding. Per persoon zal gekeken worden met de opleider NSPOH wat voor vrijstellingen er zijn. Neem contact op met de NSPOH over deze vraag.

Kan ik de opleiding ook in deeltijd volgen?

Hoewel het een driejarige opleiding is, komt het voor dat er vrijstelling gegeven wordt voor onderdelen van de opleiding. Dit is in 2023 vastgelegd in een document wat op de site van het Forensisch Medisch Genootschap staat, zie hier de link.

Lees hier meer

Neem voor vragen hierover contact op met de NSPOH.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op
Forensisch arts forensische geneeskunde in opleiding ANIOS AIOS