header image
Alles over

De opleiding
forensisch verpleegkundige

Als verpleegkundige kun je tijdens je werk te maken krijgen met mensen die mogelijk slachtoffer of dader zijn van geweld. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis op de afdeling Spoedeisende hulp, de kinderafdeling, in de ambulancezorg, wijkverpleging, psychiatrie, ouderenzorg, penitentiaire instelling of in een asielzoekerscentrum.

Medische zorg blijft je eerste prioriteit als verpleegkundige. Maar er kan forensisch-medisch onderzoek nodig zijn voor waarheidsvinding. Bij dat onderzoek verzamel je feiten die als bewijsmateriaal kunnen dienen voor justitie. Verpleegkundigen vervullen een belangrijke rol in de afstemming tussen medische behandeling en forensische zorg.

Wat je leert

Met de praktijkgerichte 31-daagse opleiding van de NSPOH ontwikkel je doelgericht de kennis en vaardigheden die je als forensisch verpleegkundige nodig hebt bij de behandeling van zowel kinderen als volwassenen.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor BIG-registreerde verpleegkundigen met 5 jaar relevante werkervaring en een signalerende rol in het herkennen van geweld. Plaatsing geschiedt op basis van beoordeling van cv en motivatie door de opleidingscommissie.

 

Forensisch arts forensische geneeskunde in opleiding ANIOS AIOS wit pak

Opbouw van de opleiding

1. Inleidende module

De taakgebieden van de forensische geneeskunde en de strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures.

2. Forensisch-medisch onderzoek

Juridische aspecten, het top-teen onderzoek en het herkennen, beschrijven en fotograferen van letsel. Ook het begrip sporen en kennis over lijkschouw komen aan bod.

3. Arrestantenzorg

Over bijzondere groepen in de cel en het gedrag van de arrestant. Psychiatrie, verslaving en infectieziekten en het juridisch kader worden behandeld.

4. Huiselijk geweld en kindermishandeling

De verschillen van letsels bij kinderen in vergelijking met volwassenen. Het belang van communiceren met kinderen. De verschillende ketenpartners die zorgdragen voor de veiligheid van kinderen. Over kinderrechten, kinderbeschermingsmaatregelen en de NODOK-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak minderjarigen).

5. Zeden

Aandacht voor o.a. de juridische kaders en specifieke forensische technieken bij zedenzaken.

ga voor meer info naar de NSPOH
Forensisch arts forensische geneeskunde in opleiding ANIOS AIOS

Meer weten over forensische geneeskunde?

Kijk en luister onze video’s en podcasts

30 april 2024

Ricardo Scholten koos voor een carrière als forensisch arts. In zijn vak ziet hij uiteenlopende, extreme situaties: van mensen die zichzelf van het leven beroven tot zedenonderzoek.

Lees meer over
Aflevering 7: Plaats delict
02 maart 2024

Aflevering 7: Plaats delict

Luister aflevering 7 van Vrolijk op de plaats delict.

Lees meer over