Default header background
watch-listen

De opleiding forensisch arts

Video 06-06-2022
De opleiding forensische geneeskunde is een drie-jarige opleiding, die bestaat uit praktijkonderwijs, praktijkstages en cursorisch instituutsonderwijs. Het heeft betrekking op de medische zorg aan arrestanten, de lijkschouw, op forensisch medisch onderzoek, op kindermishandeling, het juridisch kader, wetenschappelijk onderzoek en de professionele ontwikkeling.

“De opleiding forensische geneeskunde is een drie-jarige opleiding, die bestaat uit praktijkonderwijs, praktijkstages en cursorisch instituutsonderwijs. Het heeft betrekking op de medische zorg aan arrestanten, de lijkschouw, op forensisch medisch onderzoek, op kindermishandeling, het juridisch kader, wetenschappelijk onderzoek en de professionele ontwikkeling.” Forensisch arts en opleider Peter Letmaath legt kort uit wat de opleiding forensisch arts inhoudt.

KNMG Carrierebeurs 2022