header image
In gesprek

Wat weet jij van forensisch artsen?

29 juni was de Dag van de forensische geneeskunde. Een speciale dag om extra aandacht te vragen voor het vakgebied forensische geneeskunde. Want wat weet men eigenlijk van het vak forensisch arts? We deden een onderzoek en gingen de straat op en vroegen het aan studenten geneeskunde …

 

 

“Ben je avontuurlijk en heb je een groot rechtvaardigheidsgevoel?

Lijkt het je leuk om met de recherche en het openbaar ministerie te werken? ” Klaas Drupsteen interviewt studenten geneeskunde om te achterhalen wat hun kennis is van forensische geneeskunde. Er lijkt te weinig bekendheid bij studenten om de opleiding forensische geneeskunde te overwegen. En dat is jammer, want er is een tekort aan forensisch artsen.

POLL vragen, weet jij het antwoord?

Een forensisch arts werkt samen met de forensische opsporing?

Dit is waar. Een forensisch arts werkt vaak samen met de forensische opsporing van de politie in het geval van een niet-natuurlijk overlijden, bv bij een moord. De forensisch arts is de medisch onafhankelijke expert en onderzoekt het lichaam en de politie zoekt naar sporen op de PD (Plaats delict).

Een forensisch arts is medisch expert bij slachtoffers van geweld?

Dat is correct. Een forensisch arts is als medisch onafhankelijk expert belangrijk bij het onderzoeken van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Ook tekent de forensisch arts de letsels op in een rapport dat kan dienen als ondersteuning bij een mogelijke rechtszaak die gaat volgen.

Een forensisch arts is medisch expert bij zedendelicten?

Dat is waar. Een forensisch arts is als medisch onafhankelijk expert betrokken bij het onderzoeken van slachtoffers van zedenmisdrijven. Ook maakt de forensisch arts hier een rapport van dat kan dienen als onderbouwing en bewijs voor een mogelijke rechtszaak. Soms wordt de forensisch arts ook als expert gehoord bij een rechtszaak. Daar word je in de opleiding ook op voorbereid.

Een forensisch arts werkt in opdracht van de politie?

Dat klopt. Een van de opdrachtgevers van een forensisch arts is de politie. Bijvoorbeeld als het gaat om de medische zorg aan arrestanten die in een arrestantencel zijn opgesloten. Andere opdrachtgevers kunnen het OM (Openbaar Ministerie) zijn als het gaat om niet-natuurlijk overlijden of de gemeente voor de lijkschouw.

Een opdrachtgever van de forensisch arts kan zijn:

Opdrachtgevers van de forensisch arts kunnen politie, justitie, Veilig Thuis of de gemeente zijn. Dan kan het gaan om medische zorg aan arrestanten, slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven, ook bij kinderen. Lijkschouw bij vermoedens van een niet-natuurlijke dood of euthanasie. Forensisch artsen zijn meestal in dienst bij een GGD of bij FARR.

Een forensisch arts werkt samen met de recherche?

Dat klopt. Als er sprake is van een misdrijf, is het zaak om het lichaam en de omstandigheden te onderzoeken. De forensisch arts onderzoekt het lichaam, beschrijft en duidt wat er aangetroffen wordt. De forensische opsporing onderzoekt de Plaats Delict. De recherche gebruikt de bewijslast om te achterhalen wat er gebeurd is en wie de dader kan zijn.

Een forensisch arts is ook in de rechtszaal te zien als expert?

Dat is juist. De forensisch arts kan als expert worden ondervraagd over de bewijslast die is aangetroffen op het lichaam. De forensisch arts wordt hier in de opleiding voor opgeleid. Ook zijn er specialisaties mogelijk in dit specifieke deel van het forensisch vak.

Een forensisch arts draagt bij aan het strafrecht?

Dat is zeker waar. Forensisch artsen zijn een belangrijke schakel in het strafrecht. Zij onderzoeken wat er lichamelijk met iemand is gebeurd, verzamelen en duiden de bewijslast in rapportages die als bewijslast kunnen dienen en kunnen als onafhankelijk medisch expert uitleg geven in de rechtbank.

Een van de taken van een forensisch arts is?

De forensisch arts heeft drie hoofdtaken: Medische arrestantenzorg, Forensische Medische Expertise bij gewelds- en zedenmisdrijven, ook bij kinderen, en lijkschouw bij (vermoedens van) een niet-natuurlijke dood en euthanasie.

Onderzoek: Wat weten studenten geneeskunde van forensisch artsen?

Bar weinig

Series als CSI zijn onverminderd populair, de voorlichtingsdagen bij criminologie trekken duizenden scholieren, maar wie weet wat een forensisch arts doet?

Studenten geneeskunde weten bar weinig over forensisch artsen, zo blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek onder (oud-)studenten geneeskunde*. In Nederland zijn er acht universiteiten met een UMC die zo’n 20.000 studenten geneeskunde opleiden.* Door de profielopleiding forensische geneeskunde worden per jaar amper 15 artsen opgeleid. Dat terwijl er een groot tekort is aan forensisch artsen. Waarom staan de artsen niet te trappelen om aan de opleiding forensische geneeskunde te beginnen? “Ik denk dat veel studenten geneeskunde niet eens weten wat forensische geneeskunde is!” aldus een van de ondervraagden. Onbekend maakt onbemind, blijkt maar meer.

Download hier het persbericht Studenten geneeskunde weten bar weinig over forensisch artsen

Waarom wel forensische geneeskunde?

Ruim tweederde van de studenten geeft aan dat ‘speurwerk’ een reden zou zijn om te kiezen voor forensische geneeskunde. Meer dan de helft van de respondenten vindt ‘afwisselend’ een belangrijke reden en bijna de helft noemt het argument ‘spannend’.

Ook ‘niet in een ziekenhuis willen werken’ geeft bijna 40 % van de respondenten als antwoord, gevolgd door ‘bijdragen aan recht’, ‘opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen’ en ‘bijdragen aan een veiliger samenleving’. In deeltijd kunnen werken, noemt een derde van de respondenten.

Waarom geen forensische geneeskunde?

Op de vraag wat een reden zou zijn om niet voor forensische geneeskunde te kiezen geeft eenderde van de respondenten aan er gewoon niet genoeg vanaf te weten. Bijna de helft van de respondenten heeft als argument dat het (te) veel gaat om lijkschouw.

Een kwart van de ondervraagden wil juist graag in een ziekenhuis werken en overweegt daarom de keuze voor forensische geneeskunde niet.

Van de ondervraagden geeft 75% aan dat ze graag meer over forensische geneeskunde tijdens de opleiding hadden willen weten. Voor 7% was dat niet nodig.

Studenten wens

Casussen, meeloopdagen en video’s staan in de top drie van manieren hoe studenten meer informatie zouden willen hebben over forensische geneeskunde.

 

Type
“In de cel zag ik een gebroken man, die alleen maar kon zeggen hoeveel spijt hij had.”
13 november 2023

“In de cel zag ik een gebroken man, die alleen maar kon zeggen hoeveel spijt hij had.”

Marc is forensisch arts en geeft medische zorg aan arrestanten. 

Lees meer over
Is het een ongeval of is er iemand geduwd?
06 november 2023

Is het een ongeval of is er iemand geduwd?

In 'Vrolijk op de PD' gaat Mathijs Vrolijk op pad met forensisch artsen. Een forensisch arts wordt erbij gehaald als er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden.

Lees meer over
Stel dat er een vijfjarig meisje dood wordt gevonden, wat wilt u dan?
24 oktober 2023

Stel dat er een vijfjarig meisje dood wordt gevonden, wat wilt u dan?

Als het erop aan komt, wil iedereen die iets overkomen is dat een professioneel forensisch arts onderzoek doet naar wat er gebeurd is. Was het opzet of ongeluk? Was het ziekte of een misdrijf?

Lees meer over
Tot volgende keer!
03 oktober 2023

Tot volgende keer!

Ons team van forensische artsen (in opleiding) stond er helemaal klaar voor op de KNMG Carrièrebeurs op 30 september 2023 in Utrecht. Er kwamen veel studenten en artsen langs die heel nieuwsgierig waren naar forensische geneeskunde.

Lees meer over
The NEXT LEVEL DOKTER
27 september 2023

The NEXT LEVEL DOKTER

In de campagne de NEXT LEVEL DOKTER staat de dokter midden in de samenleving centraal. Deze dokter is actief in de wijk, komt ‘binnen’ bij mensen, beweegt zich in hun omgeving en kan in diverse momenten van hun leven een rol spelen. Van jong tot oud. Deze dokter kijkt naar de mens in zijn totaliteit en werkt samen met anderen aan de gezondheid van mensen en de samenleving.

Lees meer over
Zien we je 30 sept op de Carrière beurs?
18 september 2023

Zien we je 30 sept op de Carrière beurs?

Kom naar onze PD op 30 september en praat met forensisch artsen op de KNMG Carrierebeurs in het Beatrixtheater in Utrecht.

Lees meer over