Default header background
news

Studenten geneeskunde weten bar weinig over forensisch artsen

Nieuws 28-06-2023
Series als CSI zijn onverminderd populair, de voorlichtingsdagen bij criminologie trekken duizenden scholieren, maar wie weet wat een forensisch arts doet? Studenten geneeskunde in ieder geval niet, zo blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek onder (oud-)studenten geneeskunde*. Zij blijken weinig tot geen kennis te hebben over het buitengewoon boeiende vak van forensisch arts. Dit terwijl er in ons land een groot tekort is aan forensisch artsen.
Series als CSI zijn onverminderd populair, de voorlichtingsdagen bij criminologie trekken duizenden scholieren, maar wie weet wat een forensisch arts doet? Studenten geneeskunde in ieder geval niet, zo blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek onder (oud-)studenten geneeskunde*. Zij blijken weinig tot geen kennis te hebben over het buitengewoon boeiende vak van forensisch arts. Dit terwijl er in ons land een groot tekort is aan forensisch artsen.

Gemiste kans

In Nederland zijn er acht universiteiten met een UMC die zo’n 20.000 studenten geneeskunde* opleiden, toch kiest bijna geen van die studenten voor de vervolgopleiding forensisch arts. Per jaar worden er amper 15 forensisch artsen opgeleid. Op de vraag wat een reden zou zijn om niet voor forensische geneeskunde te kiezen geeft een derde van de respondenten aan er gewoonweg niet genoeg vanaf te weten. Bijna de helft van de respondenten benoemt daarnaast dat het (te) veel zou gaan om lijkschouw. Deze resultaten versterken het beeld dat de kennis over het beroep niet voldoende leeft: een forensisch arts is naast de lijkschouw bijvoorbeeld zeer betrokken bij de medische zorg voor arrestanten en doet forensisch medisch onderzoek bij slachtoffers van gewelds- en zedendelicten. Van de ondervraagden geeft 75% dan ook aan dat ze graag tijdens de opleiding meer over forensische geneeskunde hadden willen weten.

Positief na kennismaking

Van de studenten die tijdens hun studie wel kennisgemaakt hebben met forensisch artsen, is het overgrote deel positief. Zo benoemt een student: “Het is eervol werk, waar weinig over bekend is onder studenten.” Een andere student vult aan: “Ik denk dat het hele vakgebied onderbelicht is. Niet alleen in de opleiding geneeskunde, maar ook in de maatschappij. Als mensen denken aan forensische geneeskunde is hun associatie CSI-achtig. Met meer kennis kan het vakgebied ook in een beter licht komen te staan.”

Dag van de forensische geneeskunde

Om het vak meer te belichten, is donderdag 29 juni tot de Dag van forensische geneeskunde uitgeroepen. Op de speciale website kiesvoorforensischegeneeskunde.nl presenteren forensisch artsen zich met veel enthousiasme en passie voor hun afwisselende en dynamische vak. Op de site is doorlopend informatie te vinden over de praktijk van hun werk en benadrukken forensisch artsen het belang van werken in de publieke gezondheid en het meehelpen om een rechtvaardigere en veiligere samenleving te creëren. De dag en de website zijn bedoeld om meer studenten geneeskunde en (basis)artsen enthousiast te maken voor forensische geneeskunde.

Lees hier meer over de dag van

 

 

*bron: NFU